Ammattipätevyyskoulutukset

Ammattipätevyyden jatkokoulutus on tarkoitettu kokeneille kuljettajille. Sen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta sekä tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja työssäjaksamista.

Opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta ja ajo-opetuksesta. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Jatkokoulutukset on oltava suoritettuna

 • Kuorma-auton kuljettajilla 10.9.2014 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2009)
 • Linja-auton kuljettajilla 10.9.2013 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008)
 • Muilla jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Mikäli ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, voi ammattipätevyyden saattaa voimaan osallistumalla 35 tunnin jatkokoulutukseen.

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia kuljettajia, joilla on C, C1, D tai D1 ajo-oikeus – lue poikkeukset finlex.fi-sivuilta. 

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kk ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa heti uuden 5 vuoden jakson.

Lue lisää kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskevasta lainsäädännöstä sekä kuljettajien ammattipätevyydestä Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi:n sivuilta. 

Hätäensiapu ja alkusammutuskoulutus -kurssipaketti on tiivis ja toiminnallinen ratkaisu silloin, kun aikaa ei ole kovin paljon tai halutaan vain päivittää aiempaa osaamista.
Heti aloitettu hätäensiapu voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Varhain suoritettu alkusammutus sammuttaa tulipalon tai rajoittaa sitä niin, että vahingot jäävät pienemmiksi. Hätäensiapu ja alkusammutuskoulutuksella saadaan monipuoliset tiedot ja taidot toimia erilaisissa hätätilanteissa!
Koulutuksen kesto on 5-7 oppituntia.

Hätäensiapukoulutus 4h:

 • Hätäilmoitus 112
 • Hätätilanteen tunnistaminen (tajuttomuus, elottomuus, sairaskohtaus)
 • Hätäensiavun perusteet
 • Peruselvytys maallikkodefibrilaattoria (AED) apua käyttäen
 • Verenvuoto, sokki, vierasesineet hengitysteissä
 • Käytännön harjoitteita

Alkusammutuskoulutus 2h:

 • Teoriaa: palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät
 • Alkusammutusharjoitus nestesammuttimilla
 • Sammutuspeitteen käyttö

Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluspäivänä ja räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi.

REAK® eli ennakoivan ajon kurssi, on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille. Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia

 • välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan

 • toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla

 • toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Opetettavia sisältöjä ei tarjota valmiina omaksuttavina tosiasioina, vaan pikemminkin luonteenomaista opetukselle on se, että yhdessä kouluttajan kanssa etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

REAK®-kursseja järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat.