Ensiapukurssit

Meiltä saat yleisimmät ensiapukurssit, kuten ensiavun peruskurssit EA 1 ja EA 2 sekä hätäensiapukurssit 4-8h.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukurssi.

Ensiapukorttien voimassaolo

Ensiavun peruskurssin (EA1) voi päivittää yhden kerran, joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukurssi on kertaalleen käyty, tulee suorittaa uudestaan pitkä koulutus eli ensiavun peruskussi.

Ensiapukurssit päivitetään kolmen vuoden välein

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukurssilla. Ensiaputodistuksiin ja kortteihin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukursseja ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin tai todistukseen on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi), että voi osallistua mukaan koulutukseen, jossa voi oman ensiapupätevyytensä uusia. Pidä siis huolta, että ensiapukurssit päivitetään säännöllisesti.

Ensiavun peruskurssi EA 1 opetettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi

Kurssitodistuksen voimassaolo 3 vuotta.

Pätevä kaikissa euroopan maissa

EA1-peruskurssin vakiosisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Hinta ja kesto

Hinta: 1400 euroa/ryhmä. (viikonloppuisin ja iltaisin 1600euroa/ryhmä)

Kurssin kesto: 16 oppituntia (á 45 min), jaettu 2-4 päivälle

Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. 

Hätäensiapukurssi 8 tuntia on virallinen SPR:n koulutuspohjainen ensiapukurssi.
Kurssin vakiosisältö on seuraava:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
 • Palovammat
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Kurssin kesto on 8 oppituntia (á 45 min), joka voidaan jakaa joko kahdelle kurssikerralle (esim. ilta) tai pitää yhtenä kurssipäivänä.
Hinta: 850 euroa/ryhmä. (viikonloppuisin 950 euroa/ryhmä)

Hätäensiapukurssi 4 h antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla.

Hätäensiapukurssin vakiosisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus

Tavoitteenamme on ensiapuvalmiuksien ja hätäensiavussa tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen käytännön läheisesti asiakkaan omissa tiloissa intensiivisesti oman ensiapukouluttajan avulla.
Koulutus sopii erittäin hyvin henkilöille joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja.

Kurssi toimii myös Ensiavun Peruskurssin EA 1 kertauskurssina ja jos osallistujat haluavat EA 1 kurssitodistukseen 3 vuotta lisää voimassaoloaikaa, niin osallistujilta vaaditaan voimassa olevaa Ensiavun Peruskurssi EA 1 kurssitodistusta / korttia.

Kurssin hinta ja kesto:
Kesto: 4 oppituntia (á 45 min)
Hinta: 550 euroa/ryhmä.(viikonloppuisin 600 euroa/ryhmä)

Kurssitilaukset ja tiedustelut:
Puhelimitse 0405143539
Sähköpostilla raine@ruukinturvallisuuspalvelut.fi


Kysy lisää / jätä yhteydenottopyyntö tästä

Voit tilata kouluttajamme paikan päälle tai osallistua vaihtoehtoisesti avoimille kursseillemme.